Vi använder två olika kommunikationssätt i utbildningen av hästen. Vi skiljer på de två sätten och våra hästar tränas endera med Intrinzen eller med tryck och eftergift. 

Intrinzen

“Intrinzen teaches humans to help horses become better at what every horse wants to be: a proud, agile horse.”
– 
intrinzen.horse

Med hjälp av modern rörelse- och motivationsforskning har Intrinzen tagit fram en filosofi som genom inre motivation uppmuntrar hästarna att utforska sin rörelseförmåga, för att bli flexibla och smidiga hästar. 

De får genom denna metodik glädje och frihet, vilket leder till äkta och kraftfulla rörelser.

Tryck och eftergift

Den metod som används mest för att kommunicera med hästen.

Ett välbeprövat kommunikationssätt som tillämpas på många olika vis. Akademisk ridkonst, engelsk dressyr eller western; olika typer av träning som kan användas och blandas, men alla bygger på tryck och eftergift.

I vår träning genom tryck och eftergift lägger vi vikten på att hästen ska vara avslappnad och förstå vad vi vill för att få en följsam, lyhörd och framförallt hållbar ridhäst.