Inackordering

Vi har ett begränsat antal platser för inackordering i vår lösdrift.

Hästarna går i flock. Vintertid matas de med automatisk grupputfodring. Sommartid står de på bete. Finns alltid tillgång till självpåfyllande vattenkopp.

Korttidsinackordering

I mån av plats tar vi emot hästar på inackordering under kortare tid.